Letectví

Reklama...

Vyhledávání

Přístupy

Lidí online

RSS

RSS

Page Rank

PageRank ukazatel

PageRank Checker

Novinky

Nové středisko letového provozu

V noci ze 17. na 18. února 2007 došlo k úspěšnému zahájení poskytování letových
 provozních služeb z nového Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) v Jenči u Prahy. Bezproblémovým provozním přechodem tak vyvrcholil největší rozvojový a investiční projekt v historii státního podniku Řízení letového provozu České republiky, který současně představuje jeden z nejvýznamnějších milníků českého civilního letectví. K úspěšné realizaci celého projektu a provoznímu přechodu přispěla i dobrá spolupráce s odpovědným orgánem státní správy – Úřadem pro civilní letectví ČR.
Traťové služby v českém vzdušném prostoru a přibližovací služby na letiště Praha se začaly poskytovat z nového provozního sálu IATCC Praha v sobotu 17.2.2007 v 22.30 hodin. Jako první obdržel pokyn řídícího letového provozu z nového střediska let číslo 429 nizozemské společnosti KLM z Amsterodamu do Dubaje. Provozním přechodem byl završen soubor činností v oblasti technologie práce, výcviku řídících letového provozu, koordinace provozu se sousedními státy a systémové připravenosti. Cílem těchto aktivit bylo zajištění bezpečnosti letového provozu v celém průběhu provozního přechodu a zahájit tím novou éru poskytovaní letových provozních služeb v České republice. V současné době je tak letový provoz ve vzdušném prostoru České republiky a v koncové řízené oblasti letiště Praha – Ruzyně řízen z nového střediska IATCC Praha.
Samotnému provoznímu přechodu předcházel tzv. paralelní a zkušební provoz z předchozích stanovišť umístěných na Technickém bloku na letišti Praha a z nového střediska v prosinci 2006 a následně dvakrát v lednu 2007. V jeho průběhu byly vždy obsazeny směny na obou místech a po určenou dobu bylo řízení letového provozu předáno novému středisku. Paralelní a zkušební provoz prokázal ve všech případech bezchybnou funkčnost hlavních systémů a technologií a vytvořil základní předpoklad pro úspěšný provozní přechod. Podmínky provozního přechodu byly také projednány s leteckými společnostmi.
V průběhu přechodu byla kapacita jednotlivých sektorů vzdušného prostoru snížena na polovinu a ve spolupráci s centrálou řízení toku letového provozu v Bruselu byla aplikována strategická opatření k regulaci provozu v českém vzdušném prostoru. V následujících dnech bude kapacita sektorů postupně navyšována na původní hodnoty.
Cena nového střediska činí 3,5 miliardy Kč, z toho podíl technologií pro potřeby řízení letového provozu je 2,4 miliardy Kč, zbylá částka 1,1 miliardy korun představuje náklady na stavbu. Celá investice je financována z podnikového fondu rozvoje a z bankovního úvěru bez garance státu a zatížení státního rozpočtu. Již v průběhu realizace nového střediska byla odbornou veřejností oceněno jeho technologické a architektonické řešení titulem „Stavba roku 2005“ a následně i titulem „Investice roku 2005“ za kvalitu projektového a investičního řízení.
Žádné komentáře
 
2007 - 2008© Click2Web. Všechna práva vyhrazena.