Letectví

Reklama...

Vyhledávání

Přístupy

Lidí online

RSS

RSS

Page Rank

PageRank ukazatel

PageRank Checker

Letecké nehody

LET 593

Letecká společnost  AEROFLOT - (1994)
Když 23. března 1994 havaroval Airbus A310 společnosti Aeroflot na daleké Sibiři, nic nenasvědčovalo tomu, že se zde odehrála jedna z nejabsurdnějších a nejzbytečnějších leteckých katastof všech dob. Teprve prozkoumání černých skříněk letadla dalo dokonalou odpověď na otázku, co bylo příčinou jeho pádu. Když patnáctiletý kapitánův syn usedal šest minut před katastrofou za řídící páku letadla, nikdo ze 75 lidí na palubě netušil, že se jejich osud právě naplnil...

Večer 22. března 1994 odstartovalo z runwaye moskevského letiště Šeremetevo letadlo společnosti Aeroflot letící na pravidelné lince Moskva - Hong Kong. Na palubě bylo 63 pasažerů, devět letušek a stewardů a tři piloti - velící pilot A. V. Danilov, zastupující pilot Y. V. Kudrinsky a druhý pilot I. V. Piskarev. Letadlo vzlétlo z runwaye 25 a po dvanácti minutách dosáhlo letové hladiny 9.100 metrů. Po další půlhodině opustilo letadlo moskevskou oblast a vystoupalo na letovou hladinu 10.100 metrů. Velící důstojník Danilov předal velení zastupujícímu důstojníkovi Kudrinskemu a opustil pilotní kabinu.

Airbus A310-304 (F-OGQS)
Letadlo bylo vyrobeno firmou Airbus Industries v roce 1991. Jeho vlastníkem byla European Bank, která
ho pronajala Aeroflotu v prosinci 1992. Od té doby nalétal tento stroj 5.375 letových hodin při 846 letech. 

V 0:40 přivedl kapitán Makarov, jenž v letadle cestoval jako pasažér, do pilotní kabiny na návštěvu děti kapitána Kudrinského - třináctiletou dceru Yanu a patnáctiletého syna El'dara. Kapitán Kudrinski chtěl svým dětem zřejmě ukázat, co obnáší práce pilota, a pozval proto svou dceru Yanu, aby zaujala jeho místo ("Now, come and sit in my seat. Would you like to?"). Jsou nabídky, které se neodmítají...Yana se chvíli rozhlížela z oken a po palubní desce, načež se její otec rozhodl demonstrovat, jakým způsobem letadlo zatáčí, a vyzval svou dceru, aby uchopila řídící páku ("Well then, Yana, are you going to pilot the plane? Hold on to the control column...hold on!").

Yana své ruce položila na řídící páku, ale nehýbala s ní. Kudrinski stál za ní a pomocí autopilota zatočil s letadlem nejdříve lehce doleva, poté doprava a nakonec se vrátil na předchozí kurs. Poté co Yana po několika minutách místo pilota opustila, zaujmul ho okamžitě Kudrinského syn El'dar. Tato událost byla zjevně považována za zcela mimořádnou v El'darově životě, neboť pilot Makarov celou situaci vášnivě natáčel kamerou.

Po vysvětlení základních principů ovládání letadla svému synovi, se Kudrinski připravoval provést podobný manévr jako u své dcery. Ovšem El'dar byl evidentně mnohem horlivější v získávání zkušeností s pilotováním a zeptal se otce, zda by mohl pohnout s ovládací pákou ("May I turn this - control wheel - a bit?"). Kudrinski pohotově souhlasil a udělil synovi další rady ("If we are going left, turn the controls to the left!"). El'dar skutečně pohnul řídící pákou jemně doleva a stejně tak jeho otec nasměroval autopilota pro pohyb doleva. Poté, co se letadlo odchýlilo od původního kursu asi o 17 stupňů, nastavil Kudrinski autopilota pro pohyb doprava a stejně tak El'dar pohnul řídící pákou doprava.

Ve chvíli, kdy letadlo dosáhlo náklonu doprava 3-5 stupňů, přepíná Kudrinski autopilota do "navigačního" módu, který zajišťuje, aby letadlo automaticky sledovalo nastavený kurs. Airbus díky tomu zvyšuje svůj náklon doprava ve snaze dosáhnout určeného kursu 105 stupňů. V okamžiku, kdy se letadlo blíží určenému kursu, se autopilot snaží snížit náklon letadla a vyrovnat ho v kursu 105 stupňů. V této době je však kapitán Kudrinski zaneprázdněn hovorem se svou dcerou a nevěnuje dostatek pozornosti svému synovi. Ten stále drží řídící páku směrem doprava a působí tak opačnou silou než autopilot. V okamžiku, kdy letadlo dosahuje kursu 105 stupňů, El'darův tlak na řídící páku překračuje kritickou hranici a autopilot se vypíná...

Přesněji řečeno se vypíná pouze ta část autopilota, jež ovládá náklon letadla, a to bez jakéhokoli zvukového znamení, takže žádný z pilotů častečné vypnutí automilota neregistruje. Ostatní části autopilota ovládající výšku a výkon motorů zůstávají v provozu. El'dar stále drží řídící páku v poloze doprava a letadlo tak pokračuje v náklonu v tomto směru. Vzhledem k tomu, že zvyšování náklonu bylo postupné, a vzhledem k nočním podmníkám bylo bez pohledu na přístroje letadla velice těžké rozpoznat, že se letadlo natáčí.

Po čtyřiceti vteřinách od vypnutí autopilota však již náklon letadla dosahuje 45 stupňů a překvapivě je to El'dar, který zjišťuje, že se děje něco zvláštního. Vytrhává svého otce z rozhovoru s Yanou otázkou, proč letadlo zatáčí ("Why is it turning?"). Poté, co se Kudrinski ujišťuje, že se letadlo naklání samo od sebe ("Is it turning by itself?" - "Yes it is!"), začíná mezi třemi piloty ("pasažér" Makarov byl stále v pilotní kaibně) diskuse o příčině samovolného náklonu letadla. Po chvíli docházejí k názoru, že není důvod ke znepokojení, neboť letadlo pravděpodobně vstoupilo do jakéhosi druhu "letového okruhu".

2:09 min. do nárazu
Náklon letadla se zvýšil již na 50 stupňů. Autopilot ve snaze udržet zadanou výšku postupně zvyšuje úhel náběhu, nos letadla se zvedá vzhůru a zvyšuje se též přetížení. Právě vyšší přetížení vyvolalo pozornost Makarova a Kudrinského, kteří stáli za sedadly pilotů a konečně tak zjistili, že je letadlo ve zcela nezvyklé poloze.
2:07 min.
Po sérii výkřiků Makarova a Kudrinského ("Hold on! Hold the control column - hold it!") se pilot Piskarev sedící na pravém pilotním sedadle chápe řídící páky a okamžitě jí táhne doleva. Vzhledem k tomu, že jeho sedadlo bylo posunuto v pozici co nejdále od palubní desky a také vzhledem k tomu, že Piskarev měřil pouhých 160 cm, na řídící páku sotva dosáhl. El'dar k tomu ještě pochopil výkřiky svého otce doslova a místo táhnutí doleva řídící páku pouze pevně sevřel v neutrální pozici.
1:50 min.
Díky tomu se náklon letadla doprava nesnižuje, ale naopak ještě zvyšuje. Letadlo začíná ztrácet výšku a autopilot proto ještě zvyšuje úhel náběhu. Nos letadla se zvedá a stroj začíná ztrácet vztlak. Pokusy Piskareva kontrolovat letadlo manuálně vedou k úplnému odpojení autopilota. V tento moment znějí pilotní kabinou hned tři varovné signály (odpojení autopilota, odklon od nastavené letové hladiny a varování o ztrátě vztlaku) a všichni tři piloti křičí pokyny na El'dara. Paradoxně jediného člověka v pilotní kabině, jenž byl v tu dobu ve vhodné pozici k ovládání letadla...
1:43 min.
V tento moment se aktivuje tzv. alpha floor funkce, jež chrání letadlo před ztrátou vztlaku, a automaticky snižuje úhel náběhu. To činí i Piskarev tlakem na řídící páku směrem od sebe a letadlo začíná prudce klesat a ztrácet výšku.
1:33 min.
Piskarev se nyní naopak snaží vyrovnat letadlo táhnutím páky směrem k sobě. Současně se Kudrinski snaží dostat do svého sedadla, ovšem El'darovi se nedaří jej opustit, zejména kvůli vysokému přetížení. Piskarev zjišťuje, že motory jsou stále nastaveny na cestovní rychlost a dává pokyn k jejich vypnutí.
1:14 min.
Zřejmě díky vysoké hladině stresu si Piskarev neuvědomuje přesnou polohu letadla, které mezitím reaguje na jeho pokusy o vyrovnání letu prudkým stoupáním, a stále tlačí řídící páku směrem k sobě.
1:07 min.
Motory se zastavují, nos letadla se opět zvedá, letadlo začíná ztrácet vztlak a prudce se natáčí doprava. V tento okamžik Piskarev ke své hrůze zjišťuje skutečnou rychlost letadla (pouhých 180 km/h) a dává pokyn k plnému výkonu motorů.
1:00 min.
Letadlo se však dostává do rotace a padá k zemi v úhlu až 90 stupňů. Kapitán Kudrinski se teprve nyní dostává do svého sedadla a pomocí pedálů se snaží zastavit rotaci a dostat letadlo pod kontrolu. Díky plnému výkonu motorů se začíná zvyšovat rychlost letadla.
0:30 min.
Kudrinskému se daří zmírnit rotaci, úhel náběhu se snižuje a letadlo nabírá rychlost. Je téměř jisté, že v tento okamžik šlo ještě nárazu předejít. Obě řídící páky jsou však stále v poloze zajišťující zvednutí nosu letadla, což má za následek opětovnou ztrátu rychlosti letadla (pod 200 km/h) i ztrátu vztlaku. Nešťastné stlačení opačného pedálu pak vede ke zrychlení rotace.
0:13 min.
Kudrinski po dlouhé době zcela zastavuje rotaci, rychlost letadla stoupá.
0:05 min.
Úhel klesání se snižuje, ale letadlo stále klesá rychlostí 70 metrů za sekundu. Výškoměr ukazuje hodnotu 300 metrů nad povrchem země...
0:00 min.
Piloti konečně dostávají letadlo plně pod kontrolu, na jeho záchranu je však již pozdě a letadlo naráží do zasněženého sibiřského kopce.

Určitě to nebyl první případ, kdy se v pilotní kabině či dokonce na sedadle pilota objevil člověk nepovolaný k řízení letadla. Bylo to však určitě poprvé, kdy jeho přítomnost a činy vyvolaly katastrofu takového rozsahu. Zásah kapitánova syna stál na začátku řetězu událostí vedoucích k pádu letadla, nebyl však jeho přímou příčinou. Tou bylo spíše "opomenutí" kapitána Kudrinského předat v okamžiku, kdy opouštěl své sedadlo, formálně velení druhému pilotovi. Stejně tak druhý pilot Piskarev měl i bez tohoto formálního velení lépe monitorovat polohu letadla, díky čemuž by nikdy nemohlo dojít ke vzniku tak extrémní situace. Dokonce ještě během jeho pádu bylo možné získat úplnou kontrolu nad letadlem. Díky neobratnosti a nezkušenosti pilotů s tak extrémní situací k tomu však došlo příliš pozdě...

Aeroflot - Let 593
Datum 23.3.1994
Čas 00:58
Lokalita Novokuznetsk
Typ letadla Airbus A310-304
Označení F-OGQS
Linka Moskva - Hong Kong
Počet obětí 75/75
Žádné komentáře
 
2007 - 2008© Click2Web. Všechna práva vyhrazena.